NOAH – for dyrs rettigheter har fra vår oppstart i 1989 jobbet for en nedleggelse av pelsindustrien.

På denne siden finner du blant annet informasjon om pelsdyrene, regelverket for hold av pelsdyr, NOAHs arbeid for å få avviklet industrien og Nordens største antipelsmarkering – NOAHs fakkeltog mot pels, som hadde 10-års jubileum i 2013.

Her finner du også flere tips til hvordan du selv kan gjøre en innsats for pelsdyrene. Jo flere vi er som engasjerer oss i dette viktige arbeidet, jo kortere tid vil det ta før også Norge forbyr pelsdyroppdrett!

Pelsfakta:

• Mer enn 250 000 rever og 650 000 minker tas årlig livet av på norske pelsfarmer.

• Ca. 250 pelsfarmer finnes i Norge.

• 0,3 m2 og 0,8 m2 er størrelsen på nettingburene minken og reven lever i hele sitt liv.

•  0,5 – 10 km2 er natulig revir for en rødrev, for en fjellrev er det 20 -120 km2.

•  2,5 km langs et vann eller en elv er det naturlige reviret for en mink, de er semi-akvatiske, hvilket betyr at de naturlig tilbringer mye av sin tid i vann.

• 30 – 40 millioner kroner i statstøtte går til pelsdyroppdretterne årlig.

• Det er forbud mot pelsdyroppdrett i flere land – f.eks. England, Østerrike, Kroatia og Sveits. I Sverige er reveoppdrett forbudt, og i Danmark er reveoppdrett under avvikling. I Nederland er reveoppdrett forbudt, og man har nå vedtatt å legge ned all pelsproduksjon.

• Den Norske Veterinærforening mener at «tiden nå er moden for å vurdere avvikling av pelsdyrholdet i Norge».

For mer informasjon om pelsindustrien, samt kilder, se informasjonsfanene øverst på siden.

Se promovideoen for NOAHs fakkeltog mot pels 2013 her: