Jeg er et stolt medlem og har stor respekt for alle som jobber for NOAH.

Fam Irvoll, Designer

Veterinærforeningen mener pelsdyrhold åpenbart er uforenelig med dyrevelferdslovens krav i §§ 22-24.

Den Norske Veterinærforening