AP vedtar å avvikle pelsdyrnæringen, NRK Dagsrevyen 10.02.11

På Arbeiderpartiets landsmøte 10.04.11, ble det vedtatt, med et flertall på 170 mot 125 stemmer, at partiet går inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge.

Alt materiale tilhører NRK.