Debatt om Pels og Statstøtte på TV2 Nyhetskanalen, 13.10.17

Debatt på TV2 Nyhetskanalen om pels og statsstøtte, etter at landbruksdepartementet foreslår å kutte i støtten til noen dyrevernorganisasjoner.