NOAHs Fakkeltog mot Pels 2009/2010: Lise Myhre

Nemi-skaper Lise Myhre holder appell på NOAHs fakkeltog mot pels 2009/2010 utenfor Stortinget.