NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013: Åsmund Aukrust

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust, fra Arbeiderpartiet, holdt appell i fakkeltoget mot pels lørdag 9. november 2013.