NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013: Hanna Marcussen

Hanna Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet de Grønne, sin appell den 9. november 2013.