NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013: Hanne Sørvaag

Artist Hanne Sørvaags appell fra NOAHs Fakkeltog mot pels, 9. november.