NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013: Iris Aunvik

Iris Aunvik, sentralstyremedlem i Unge Høyre, holdt appell foran Stortinget lørdag 9. november 2013.