NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013: Mote mot Pels

Appellene fra representantene for Mote mot Pels: Kjell Nordström, Fam Irvoll og Lea Meyer.