NOAHs Fakkeltog mot pels 2014: Lage Nøst

Lage Nøst (Grønn Ungdom) sin appell under NOAHs fakkeltog mot pels 2014.