NOAHs Fakkeltog mot pels 2015: Harald Nissen (MDG)

Harald Nissen, leder i Oslo MDG, holdt appell under NOAHs Fakkeltog mot pels 2015.