NOAHs Fakkeltog mot pels 2015: Linn-Elise Øhn Mehlen (RU)

Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i RU, holdt appell i NOAHs Fakkeltog mot pels 2015.