NOAHs Fakkeltog mot pels 2016: Agnes Viljugrein (AUF)

Agnes Viljugrein fra AuF, holdt appell i NOAHs Fakkeltog mot pels 2016.