NOAHs Fakkeltog mot pels 2016: Anna Kvam (GU)

Anna Kvam fra Grønn Ungdom holdt appell i NOAHs Fakkeltog mot pels 2016.