NOAHs Fakkeltog mot pels 2016: Linn Elise Øhn Mehlen (RU)

Linn Elise Øhn Mehlen fra Rød Ungdom, holdt appell i NOAHs Fakkeltog mot pels 2016.