NOAHs Fakkeltog mot pels 2016: Rasmus Hansson (MDG)

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, holdt appell i NOAHs Fakkeltog mot pels 2016.