NOAHs Fakkeltog mot pels 2016: Hanne Kristin Rohde

Forfatter og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde holdt appell i NOAHs Fakkeltog mot pels 2016.