NOAHs Fakkeltog mot Pels 2017: Dag O. Hessen

Biolog og forsker Dag O. Hessen holdt appell under NOAHs Fakkeltog mot Pels 2017.