NOAHs Fakkeltog mot Pels 2017: Kjell Nordström

Designer og initiativtaker til Mote Mot Pels, Kjell Nordström, holdt appell under NOAHs fakkeltog mot pels 2017.