NOAHs Fakkeltog mot Pels 2017: Linn Elise Øhn Mehlen (RU)

Linn Elise Øhn Mehlen (RU) holdt appell på NOAHs Fakkeltog mot Pels 2017.