NOAHs Fakkeltog mot Pels 2017: Siri Martinsen

Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, holdt appell under NOAHs fakkeltog mot pels 2017.