NOAHs Fakkeltog mot Pels 2017: Tone Almhjell

Forfatter Tone Almhjell holdt appell under NOAHs fakkeltog mot pels 2018.