NOAHs Fakkeltog mot Pels 2018: Arild Hermstad (MDG)

Politiker Arild Hermstad (MDG) holdt appell under NOAHs Fakkeltog mot Pels 2018.