NOAHs Fakkeltog mot Pels 2018: Hanne Kristin Rohde

Jurist, forfatter og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde holdt appell på NOAHs fakkeltog mot pels 2018.