Promo Fakkeltog mot Pels 2018: "Du må ikke sove"

Promo Fakkeltog mot Pels 2018: «Du må ikke sove». Dikt av Arnulf Øverland, lest opp av Rebecca Perez.