Promo NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013: Kjell Nordström

Designer og initiativtaker til Mote Mot Pels, Kjell Nordstrøm (Baron Von Bulldog) er med på denne promoen for NOAHs fakkeltog mot pels 2013.