Promo NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013 med Siri Martinsen

NOAHs leder Siri Martinsen er med på denne promoen for NOAHs fakkeltog mot pels 2013.