Promo NOAHs Fakkeltog mot Pels 2013 med Synnøve Skarbø

Programleder og reality-deltaker Synnøve Skarbø er med på denne promoen for NOAHs fakkeltog mot pels 2013.