Opinion

Oppdatert 12.04.2024

Da lov om forbud mot pelsdyroppdrett kom i 2019, hadde motstanden mot pels i den norske befolkningen vært stor i flere år. Hele 7 av 10 nordmenn støtter avvikling av pelsdyrnæringen.

Motstanden mot pelsdyrnæringen har vært sterk lenge. Spørreundersøkelser har gjentatte ganger vist at nordmenn flest mener oppdrett av pelsdyr i bur ikke er etisk akseptabelt.

Norske velgere er mot pelsdyroppdrett

Høsten 2018, samme år som regjeringen vedtok at pelsdyroppdrett skulle avvikles, fikk NOAH utført en undersøkelse av Respons Analyse som viste at flertallet av velgerne i de fleste partier støtter regjeringens vedtak om forbud.

Det store flertall av velgere imot pelsdyroppdrett.

Av de velgerne som har en mening er 81 % av Aps velgere, 68% av Høyres velgere, 57% av FrPs velgere, 91% av SVs velgere, 99% av Venstres  velgere, 87% av Rødts velgere og 93% av Miljøpartiets velgere for forbudet. De to partiene som skiller seg ut er Sp og KrF. Men selv i disse partiene er halvparten av velgerne som har en mening om forbudet, støttende. For Sp er tallet nøyaktig 50%, mens for KrF er det 47%.1

Motstand allerede fra 1990-tallet

NOAH startet sitt arbeid i 1989. I 1995 ble det gjennomført en stor undersøkelse om holdninger til miljø- og dyrevern av LOS forskningssenter i Bergen. 48,5% av Norges befolkningen svarte at det var viktig "å arbeide mot pelsindustrien".2 Denne undersøkelsen var ikke gjort på bakgrunn av initiativ fra interesseorganisasjoner, men som ledd i forskning innen miljøvern og samfunnsopinion.

68% av befolkningen mener det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon.

Utover 2000-tallet ble det gjort flere undersøkelser av norske opinionsbyråer, fremst på initiativ av dyrevernorganisasjoner. Spørsmålsstillingene har vært enkle: En undersøkelse av Opinion 2000 viste at 77% av Norges befolkning har en mening om pelsfarming. Av disse svarte 72% at de mente pelsdyroppdrett var "galt".3 En Cint-undersøkelse i 2014, viste at 68% av befolkningen mente det var galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon. Kun 15% svarte at det er riktig.4 I 2010 kom det frem at bare en av ti mente det var riktig å gi pelsnæringen statstøtte, mens 6 av 10 er for generelle landbrukssubsidier.5

Motstanden mot pelsdyroppdrett har holdt seg stabil på over 50% av befolkningen i gjentatte undersøkelser gjennom flere tiår. Og i løpet av de siste årene før forbudet ble et faktum steg den til et klart flertall i befolkningen. Ikke minst blant politisk engasjerte nordmenn.

  1. Respons Analyse for NOAH. 2018
  2. "Miljøvernundersøkelsen 1995 – Dokumentasjonsrapport". Strømsnes et al. LOS-Senteret. Rapport 9616
  3. "Holdninger til pelsoppdrett". Landsomfattende Omnibus for Dyrebeskyttelsen. Opinion AS. Desember 2000
  4. "Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?". For Dyrevernalliansen. Cint. September 2014
  5. Opinion for NOAH. 2010