De andre dyrene

Oppdatert 25.05.2023

De dyrene som fremst utnyttes av pelsindustrien er rev, mink og kanin. Men på verdensbasis har også chinchilla, mårhund og flere andre arter blitt satt i bur for pelsens skyld. I Norge tillates imidlertid ikke andre arter enn rev og mink, etter de seneste forskriftene (2011).

Chincilla

Ville chinchillaer lever i tørre områder i Andesfjellene, 3000-5000 meter over havet. Chinchillaene er sosiale dyr som liker seg sammen med andre, men de må ha nok plass for at det ikke skal bli aggresjon mellom dyrene. En chinchilla kan hoppe 1,5 meter eller mer, og beveger seg fort. Chinchillaer livnærer seg på bark, røtter, nøtter og grønne planter, og de er avhengig av sandbad. Chinchillaen er aktiv i skumringen og ved daggry. De kan bli opptil 20 år gamle. I Norge er det ikke tillatt å ha chinchilla som pelsdyr, men som familiedyr - og buret må da være 1,5 m i høyden og chinchillaen må få anledning til å bevege seg hver dag.1

"Chinchilla som pelsdyr i bur ble først etablert i USA, og burene de holdes i er trange nettingbur."

Chinchilla som pelsdyr i bur ble først etablert i USA, og burene de holdes i er trange nettingbur.2 Farmer har også eksistert i Norge. Per i dag finnes chinchillafarmer bl.a. i Sverige, Spania, Frankrike, Tyskland, Canada,3 i tillegg til Asia.

Mårhund

Mårhund kommer fra Asia, og er hundedyr. De ligner på vaskebjørn, men adferden er mer lik hunder. De er imidlertid også spesielle; De går i dvale på vinteren og de kan klatre i trær. Mårhunder lever helst i sumpaktig skog med mye vegetasjon. De lever i livslange par og får 10 valper i året. Deres kommunikasjon er omfattende med lyder som går over en bredere skala enn rever og hunder.

"Mårhund kommer fra Asia, og er hundedyr."

Mårhund avles opp i pelsfarmer i stor utstrekning i flere land - Kina, Russland, Finland og USA. De holdes i samme type bur som rever. EUs vitenskapskomite uttalte at forskning på disse dyrenes adferdsbehov er lite omfattende, og at "keeping of this species on fur farms should be discouraged."4

Vaskebjørner i bur på pelsfarm.
Vaskebjørner i bur på pelsfarm.

Andre dyr

En rekke arter som blir sett på som ville dyr holdes i bur for pels flere steder i verden: I følge Pelsdyrutvalget holdes ilder i bur for pels i Finland og Tyskland, bobcat i USA, oter i Spania og sumpbever i Tyskland.5 I USA holdes nutria og vaskebjørn i bur. Flere av artene holdes også i Kina.

"I følge Pelsdyrutvalget holdes ilder i bur for pels i Finland og Tyskland, bobcat i USA, oter i Spania og sumpbever i Tyskland."

Ilder som er et svært aktivt dyr som krever mye plass. I Norge er det ikke tillatt å holde ilder som pelsdyr, men som familiedyr - de skal da ikke sitte permanent i bur, men ha tilgang til flere rom i leiligheten og luftes ute som en hund.6

Bobcat er et amerikansk kattedyr som finnes fra Canada til Mexico, og på mange måter ligner gaupe i adferd og fremtoning. Sumpbever og nutria er semi-akvatiske gnagere bygger huler av vegetasjon og lever i og nær vann - adferdsmessig har de mange likheter med bevere. Oteren kjenner man fra norsk natur - også den er et dyr som må leve i og nær vann. Vaskebjørner er en aktiv og sosial amerikansk halvbjørn, som holder til i skogområdene i Canada, USA og Sør-Amerika med habitater opp til 50 km i utstrekning.

Kilder

  1. http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00009/Chinchilla-brosjyre_k_9837a.pdf
  2. http://www.canchilla.com/facts.php
  3. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
  4. The Welfare of Animals Kept for Fur Production – Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare”, European Commission, 2001
  5. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
  6. http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/stell_av_kjaeledyr/ilder__veiledning_om_hold.15987/binary/Ilder%20-%20Veiledning%20om%20hold
Hovedfoto: iStock

Fakta

  • Andre dyr det er vanlig å utnytte på pelsfarmer er vaskebjørn, mårhund, chinchilla, nutria, ilder, bobcat, oter og sumpbever.
  • Farmer med en eller flere av disse dyreartene finnes i både Europa, Amerika og Asia.
  • Ingen av dyrene får tilfredsstilt sine artstypiske behov i burene de holdes i.