Hund og katt

Oppdatert 25.05.2023

Hunder og katter er blant de dyrene som har en viss beskyttelse i vårt samfunn, og det er ikke tillatt å holde dem i bur som med rev og mink, eller drive pelsproduksjon med dem. Det forhindrer imidlertid ikke at man risikerer å kjøpe hunde- og kattepels dersom man kjøper pelsprodukter i Norge.

Det er laget en rekke dokumentarer om hunde- og katteproduksjonen i Kina, som viser både oppstallingsforhold og avliving i all sin gru. Dokumentaren "Skinned alive" av HSUS og journalisten Manfred Karremann, ble sendt på norsk TV i 2003, etterfulgt av spørsmålsrunde med NOAH i Dagbladet.1 I 2013 kom dokumentaren "Cry of the innocent" fra Lowson International Studios, som igjen bekrefter lidelsene for hunder og katter i kinesisk pelsindustri.2

Hunder og katter oppdrettes til kjøtt og pels på farmer spesielt i Nord-Kina, men også andre steder i Asia. Også hjemløse og stjålne dyr ender opp på pels- og kjøttmarkeder, der det er dokumentert at de skrekkslagne dyrene klubbes, blodtappes fra lysken, kveles med ståltråd eller flås levende. Dyrene blir trengt sammen i bur eller binger. Organisasjonen Act Asia estimerer at over 2 millioner hunder og katter drepes årlig i Kinas pelsindustri.3 Skinn fra schæfer, golden retriver og husky markedsføres i kinesiske pelsbutikker.

Foto: Animals Asia

Men pelsindustrien er global og produktene kommer også til Europa og Norge - da er imidlertid markedsføringen en annen. Produkter fra hunde- og kattepels er ikke merket som katt eller hund, men de finnes i leker, jakkekanter og diverse tilbehør.4

"Dermed kan hunde- og kattepels fortsatt fritt importeres til Norge, og risikere å påtreffes i norske butikker."

EU vedtok i 2007 et forbud mot import og salg av hunde- og kattepels.5 Tidligere hadde allerede flere medlemsland innført importforbud. Daværende utenriksminister i Norge uttalte at Norge vurderte å si nei til importforbud mot katte- og hundepels, fordi man var redd for at internasjonale regler om dyrevern kunne påvirke norsk selfangst: ”Vi hadde dette oppe i diskusjonen om forbud mot flåing av hund og katt (…) Spørsmålet dreier seg om norsk holdning til det opp mot vår holdning til sel. Skal vi slutte oss til EUs direktiver på dette området? Det tror jeg ikke det er store motforestillinger mot i Norge, for vi har ikke for vane å flå hunder. Men ved å gjøre det, kan vi risikere at vi også kommer i en vanskelig situasjon i forhold til flåing av sel?"6 Norge valgte å stemme for et forbud mot katte- og hundepels, fordi man ville være ”konstruktive”. Imidlertid utsatte Norge implementeringen av forbudet, nettopp på grunn av at Norge senere gikk til WTO-sak mot EU over importforbud mot selprodukter.7 Dermed kan hunde- og kattepels fortsatt fritt importeres til Norge, og risikere å påtreffes i norske butikker.

Kilder

 1. Dagbladet 26.02.03, http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/02/26/362588.html
 2. http://www.cryoftheinnocent.com
 3. http://www.actasia.org/no-fur-china-2013-2014.html
 4. http://www.tv2.no/a/3355604
 5. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1523
 6. Jonas Gahr Støre i referat fra ”Møte i Europautvalget tirsdag den 4. november 2008 kl. 16.15”, regjeringen.no
 7. Personlig kommunikasjon på email med Torunn Knævelsrud, Mattilsynet, 24.06.2011
Hovedfoto: iStock

Fakta

 • Hunder og katter oppdrettes til kjøtt og pels i Asia.
 • Dyrene trenges sammen i bur eller binger.
 • Hjemløse og stjålne dyr kan også ende opp på pels- og kjøttmarkeder.
 • Over 2 millioner hunder og katter drepes årlig i Kinas pelsindustri.
 • I Norge er det fremdeles lov å importere hunde- og kattepels.