Minker

Oppdatert 25.05.2023

Dyrene som utnyttes i pelsindustrien i Norge er minker og rever. Minken som sitter i bur på norske farmer stammer fra amerikansk villmink - og har de samme adferdsbehovene som sin ville slektning.

Minkers naturlige liv

En mink lever i naturen i territorier på ca. 2,5 km, og opptil 6 km, langs et vann eller kyststrekning.1 Minken beskrives som en vannavhengig eller "semi-akvatisk" art, er en dreven svømmer og dykker på dybder opptil 7 meter.2 Deres leveområder er alltid i tilknytning til vann, enten det er ferskvann, saltvann, elver, kystlinje eller myrområder. De har også flere fysiske trekk som understreker at vannet er deres rette element: De har svømmehud mellom tærne, blodårer som tilpasser seg kulde i føttene, pelsstruktur for å hindre varmetap når pelsen er våt - de er også det eneste mårdyret, i tillegg til oter, som kan svømme under vann.3

Minken liker å ha mange hi. Foto: Melissa Groo
Minken liker å ha mange hi. Foto: Melissa Groo

Minken er kjent for å være et aktivt, nysgjerrig og oppfinnsomt dyr.4 De har et bredt register å spille på når det gjelder overlevelse; de kan jakte i og under vann så vel som på land.5 Dietten består av frosk, fisk, egg, fugl, små pattedyr, insekter og åtsler. Deres opportunisme viser seg også i valg av hjem. De overtar gjerne hi bygd av andre arter, eller finner seg til rette i naturlige huler under trerøtter eller i steinrøyser. Minken har mange hi som de aktivt bruker, 5-24 hi i ett mink-territorie er vanlig. Hiene må ikke være mer enn ti meter fra vann, og minken bruker det til å hvile, sove, spise og lagre mat.

"Minken er en dreven svømmer og dykker på dybder opptil 7 meter. Deres leveområde er alltid i tilknytning til vann, enten det er ferskvann, saltvann, elver, kystlinje eller myrområder."

Voksne minker lever ikke i en sosial struktur, men holder seg mest for seg selv. De unngår synet og lukten av andre voksne dyr og ønsker å ha sitt territorium for seg selv. For å unngå konfrontasjoner patruljerer de territoriet jevnlig, særlig ved grensene, og luktmarkerer det grundig.6 Hunn- og hannmink har bare sosial kontakt med hverandre i forbindelse med paringstid - og da er både hanner og hunner i kontakt med flere av motsatt kjønn.7 Hvis det er mange mink på et sted og mangel på territorier, regulerer minkens natur at de ikke blir flere, ved at hunnminken spontanaborterer.8

Minken er aldri langt unna vann. Foro: iStock
Minken er aldri langt unna vann. Foro: iStock

Ungene finner seg et eget territorium når de er 3-4 måneder gamle, men hunnmink kan bli hos moren til de er 11 måneder.9 Så lenge de lever sammen er ungene svært knyttet til moren, og hun til dem. De fødes i mai, og syv uker gamle går de på jakt med mor. Hennes veiledning er viktig når de aktive ungene forbereder seg for et solitært liv. Det har eksistert ulike oppfatninger av om en hann og en hunn kan velge å leve sammen mens ungene oppfostres,10 men generelt anser man nå at hunnen som oftest er alene med ungene.11 Av og til drar ungene langt av gårde, opptil 50 km, for å finne et eget territorium, av og til velger de seg et område bare noen få km vekk fra moren.12

Selv om voksne mink ikke er sosiale, og derfor ikke bedriver sosial lek, er det observert at de gjerne leker på egen hånd, på samme vis som f.eks. katter gjør; de hopper, springer, manipulerer ting de finner og er også sett å skli i snøbakker.13 En mink kan leve opptil 11-års alder.14

Minker på pelsfarm

Minker på pelsfarmene lever hele sitt liv i nettingbur på 0,27 m2. Les mer om dyrenes liv på pelsfarmen.

Foto: Peter Dean/NOAH
Foto: Peter Dean/NOAH

Kilder

 1. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 2. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 3. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 4. "Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd", Landbruksdepartementet, 2003
 5. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 6. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 7. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 8. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 9. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 10. “Dyrenes Liv”, Gyldendal Norsk Forlag, 1978
 11. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 12. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
 13. “Dyrenes Liv”, Gyldendal Norsk Forlag, 1978
 14. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production - Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare", European Commission, 2001
Hovedfoto: Andrew Reding

Fakta

 • Minker lever i territorier på ca. 2,5 km, og opptil 6 km.
 • De har mange hi som de aktivt bruker, 5-24 hi i ett mink-territorie er vanlig.
 • Mink er en «semi-akvatisk» art, og lever alltid nær vann.
 • Minken er aktiv, nysgjerrig og oppfinnsom.
 • Mink holder seg mest for seg selv – de unngår synet og lukten av andre voksne dyr.