Spørsmål og svar

Oppdatert 30.07.2021

Nedenfor finner du noen spørsmål og svar om pelsdyr og pelsbransjen.

Hvordan arbeidet NOAH for å få et forbud mot pelsnæringen?

NOAH har gjennom snart 30 år jobbet bredt for å samle opinionen mot pelsdyroppdrett. Vi samlet opinionen i årlige Fakkeltog mot pels, motebransjen i Mote mot pels og kjente stemmer i Kjendiser mot pels. Vi driver folkeopplysning og samarbeider med faginstansene som er kritiske til pelsdyroppdrett. NOAH fremmet dyrenes sak i mediedebatter, kronikker og gjennom intens politisk påvirkning for å få sentrale og lokale politikere til å si nei til pels. Vi påvirket også andre aktører til å engasjere seg - som bl.a. trossamfunn. Nå når vi har fått gjennomslag for lov om forbud mot pelsdyroppdrett i Norge (2019), jobber vi politisk for et importforbud mot pels i Norge, for at stadig flere kleskjeder skal bli pelsfrie og internasjonalt via Fur Free Alliance for globalt forbud mot pelsdyroppdrett. Les mer om NOAHs arbeid for pelsdyrene her.

Hvordan kan jeg hjelpe?

Det er mange måter du kan støtte NOAHs arbeid for dyrs rettigheter på! Du kan bli medlem, hjelpe til som aktiv - og finne mange flere tips for hvordan hjelpe dyrene her.

Hvilke partier stemte for lov om forbud mot pelsdyroppdrett?

Den 14. januar 2018 la Venstre, FrP og Høyre fram sin regjeringsplattform, der de vedtok å avvikle norsk pelsdyrnæringen innen 2024/2025:  Vedtaket sa: «Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/25. I juni 2019 stemte Stortinget over loven. I første votering stemte alle partier unntatt Arbeiderpartiet og Senterpartiet for loven. I andre votering stemte alle partier unntatt Senterpartiet for loven.

Er ikke syv års overgangstid veldig mye?

Jo. Syv år er lang tid for dyrene som må fødes og lide i bur. Dette er resultat av tautrekking i forhandlingene. NOAH  jobbet for at overgangstiden skulle bli kortere, og at omstillingsstøtten vil bli lagt opp slik at så mange som mulig slutter så tidlig som mulig. Representanter fra pelsnæringen har for øvrig sagt at dersom det blir nedlegging, vil de heller ha kort overgangstid og støtte enn lengre overgangstid. Da det viste seg at minkfarmer spredte koronavirus i 2020, sende NOAH en rekke henvendelser til regjeringen om å avvikle raskere både av hensyn til dyrevelferd og folkehelse. Overgangstiden ble ikke formelt endret, men nedleggingen gikk likevel raskt - per 2021 var det kun 9 farmer igjen.

Vil det bli importforbud?

Et importforbud er det ikke tatt stilling til i loven. Derimot har flere partier sagt at de er positive til dette, og det vil være et naturlig neste skritt for å hindre dyremishandling. NOAH arbeidet opp mot programprosessen for at flest mulig partier skulle ta dette inn i programmet. I programmene for 2021-2025 har SV, Rødt, MDG og Venstre vedtatt importforbud mot pels.

Betyr dette at NOAH er ferdig med å jobbe for pelssaken?

Nei – vi skal fortsatt stå på for å få importforbud mot pels i Norge og for at alle butikker i Norge blir pelsfrie! NOAH jobber også tett sammen med organisasjoner i hele verden gjennom Fur Free Alliance, for å forbud i enda flere land - og et globalt forbud.

Er det mer galt å holde pelsdyr enn husdyr?

Trange båser, bur og innesperring er ikke riktig for noen dyr. NOAH jobber for alle dyr, og for å fremme forståelse for deres behov. Når et flertall av befolkningen reagerer mer på pelsdyroppdrett, har dette også å gjøre med at dyrene lider for kun pynt og luksus. Dyrevelferdsloven sier at dyr ikke skal lide "unødig" - og det er nettopp det de gjør når lidelsen er for et produkt som flertallet mener vi fint kan klare oss uten.

Er det ikke inkonsekvent å si nei til pels, men bruke skinn og kjøtt?

Når det gjelder respekt for dyr, må alle starte et sted. Vi lever i et samfunn hvor mange typer overgrep mot dyr dessverre er lov, og derfor vil man alltid være inkonsekvent når man begynner å ta stadig mer hensyn til dyr i sitt forbruk. Det er bedre å være inkonsekvent, men bidra med det man kan, enn å være konsekvent uetisk og likegyldig overfor dyr. Konsekvens er ikke en dyd i seg selv hvis det er en negativ konsekvens som går ut over andre. Det er hensyn til dyr som er viktig - og NOAH oppmunter til å ta så mye hensyn som mulig. Derfor oppmuntrer vi også til å bruke alternativer til skinn og kjøtt.

Er ikke pels mer miljøvennlig og bærekraftig enn syntetiske klær?

Pelsdyroppdrett er ikke miljøvennlig, og flere miljøorganisasjoner har tatt til motmæle mot disse påstadnene. Forskning viser at pels er mer forurensende enn syntetiske klær - men det finnes selvsagt plantebaserte tekstiler som er enda mer miljøvennlige. Her kan du lese mer om miljøskader ved pelsdyrhold.

Mennesket har jo til alle tider høstet av naturen, er ikke dyr til for mennesker?

Dyr har en egenverdi og rett til utfoldelse. Vi mennesker har ingen universell rett til å utnytte andre - vi har tatt oss rett fordi vi har makt over dyrene. Dette er ikke et stadnpunkt som er lett å argumentere for etisk. Dyr ønsker frihet, de kjenner smerte og har et spekter av følelser. Mennesket har bevissthet om dette og derfor et ansvar. Vi kan fint overleve uten å misbruke og utnytte dyr. NOAH jobber for alle dyrs rettigheter, og for en forståelse av at dyrene først og fremst er til for seg selv.

Trenger vi ikke pels i et kaldt land som Norge?

Nei, det finnes mange gode alternativer for å holde varmen enn å ta pelsen fra et dyr som selv trenger den eller som er avlet frem og holdt innesperret i et trangt bur hele livet. Hele den norske motebranjsen og en rekke klesbutikker har tatt avstand fra pels - også mange butikker som selger vinter- og sportsklær. Se liste over slike butikker her.

Hva skjer med alle pelsdyrene - blir de sluppet ut i naturen?

Nei, ingen dyr blir sluppet ut i naturen. En avvikling innebærer ganske enkelt at pelsfarmerne ikke kan avle en ny generasjon rev og mink, slik at ikke flere dyr fødes til et liv i fangenskap. De pelsdyrene som er på farmen akkurat i det farmen legges ned, er fortsatt dessverre pelsfarmernes eiendom, og farmerne vil gjøre det de alltid har gjort - ta livet av dem for pels. Et forbud hindrer derimot millioner av dyr i nye generasjoner fra å fødes til lidelse.

Hadde det ikke vært bedre med pelsdyroppdrett i Norge enn i andre land hvor dyrevelferden er verre?

Å holde dyr i bur hele livet blir ikke mer riktig, uansett hvor i verden de sperres inne. Lovbrudd og skader er avslørt både i Norge og Kina, og driftsstandarene er svært like over hele verden. Dyrevernere i land som feks Kina er ett skritt nærmere forbud med hvert land som innfører dette. Etter at Norge innførte lov om forbud i 2019, gjorde snart både Irland og Estland det - med henvisning til Norge.

Var det ikke galt å legge ned en lønnsom næring?

Å holde dyr i bur og ta livet av dem for et luksusprodukt er galt uansett hvor "lønnsomt" det er. Men pelsnæringen i Norge var gjennom mange år subsidiert, og slett ikke lønnsom. Pelsfarmer var ofte binæring i Norge. Pelsnæringen var ingen viktig næring og utgjorde i 2015 (da Pelsdyrutvalget kom med sin utredning) bare 1% av landbruksinntektene, mens til sammenligning blomsterproduksjon utgjør 6%.

Hvorfor må pelsbønder ha omstillingstønader/subsidier?

Det er mange arbeidsplasser som opplever at arbeidsplassen deres nedlegges uten at de får noen overgangsstøtte - selv om arbiedsplassen ikke går ut over andre eller ses på som uetisk av samfunnet. Dermed er pelsnæringen i en særstilling når de får overgangsstøtte av en slik størrelse. NOAH mener det er uheldig at politisk spill har ført til at støtten har blitt såpass oppblåst. Det viktigste er imidlertid at farmene legger ned fort, og per 2021 da støtten var ferdigforhandlet, var det kun 9 farmer igjen.

Ble farmene nedlagt fordi noen av dem brøt loven?

Motstanden mot pelsdyroppdrett handler ikke om noen få lovbrytere, men selve burholdet som fratar dyrene så godt som alt av miljø og adferd som er viktig for dem. Tenk deg selv hvordan du ville klare å ta vare på hundrevis av hunder og katter hvis du måtte holde dem i nettingbur på en knapp kvadratmeter - det er umulig å stelle "ordentlig" for dyr under de betingelsene som er på pelsfarmene. Flertallet av veterinærer i Norge har tatt et klart standpunkt mot pelsdyroppdrett basert på dyrenes behov. Dette er illustrert av uttalelser fra uavhengige instanser som Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet. Les deres uttalelser her.

Noen sier at pelsdyr er "ville", men de er jo født i fangenskap?

Rev og mink er aktive rovdyr, og deres grunnleggende adferdsbehov kan ikke "avles bort". Ingen dyr kan avles frem til å foretrekke et lite nettingbur som habitat - det går imot alle deres behov for utforskning, sosial adferd, bevegelse m.m. Unasett om dyret er født i bur, vil det ha disse behovene og utfolde dem hvis det får muliget. NOAH mener imidlertid ikke at det vesentlige er om dyrene er "ville" eller ikke. Rev og mink er "ville" i den forstand at 60% viser sterk frykt for mennesker. Men hunden, som er det mest domestiserte dyret som lever sammen med oss, ville heller ikke trives i bur. På samme måte som en "tam" hund også har behov for bevegelsesfrihet, har aktive rovdyr som rev og mink sine behov. Disse er overhodet ikke ivaretatt av pelsbransjen.

Tjener ikke vi penger i Norge vil noen andre gjøre det - hvorfor skal vi si opp arbeidsplasser i Norge, når de bare vil tas over av Kina?

Skandinavia har vært med å bygge opp pelsmarkedet i Kina og har et spesielt ansvar for å avvikle denne uetiske næringen. Dette er et spørsmål om å ikke sette profitt over etikk. Det er også galt å tjene penger på en uetisk næring selv om noen andre gjør det. Dette er grunnen til den økende motstanden mot pels og at flere land har forbudt næringen. Det internasjonale pelsmarkedet ble større og ikke mindre da også Norge bidro til det. Desto flere land som forbyr oppdrett, desto mer styrker det den globale etiske debatten om pelsindustrien.

Er det ikke slik at først vil man forby pelsnæringen men etterhvert vil NOAH også gå etter husdyrhold med mål om at vi alle skal bli vegetarianere?

NOAH jobber allerede for alle dyrs rettigheter - og har gjort det helt siden starten. Misbruk av dyr skjer på så mange plan at uavhengig av om man spiser dyr eller ikke, reagerer mange på lidelsene vi påfører dyrene i industriene. NOAH fremmer mer vegetarisk forbruk som et veldig bra tiltak for både dyrene og miljøet - det samme gjør en rekke faginstanser som f.eks. Miljødirektoratet og FN. Men NOAH reagerer også på at enkelte politikere nærmest har uttalt at de vil ha pelsdyroppdrett som en "buffer" mot andre fremskritt innenfor dyrevelferd. Dyrevelferd og bevissthet om hensyn til dyr er noe vi vil ha mer av - ikke mindre av! Når et flertall i Norge ønsker å spare pelsdyrene for lidelsene i bur og faginstansene råder dem til en avvikling, er det politikernes plikt å avvikle denne formen for utnytting. Nå har de endelig gjort det. Så er det NOAHs oppgave å spre kunnskap og bevissthet om alle dyrs behov, slik at vi stadig kan få fremskritt innenfor dyrevelferd i Norge.