NOAHs arbeid - gammel

NOAH - for dyrs rettigheter er Norges største dyrerettighetsorganisasjon. NOAH har drevet kampanjer mot pelsindustrien i Norge siden vi ble dannet i 1989, og dette arbeidet har stått i en særstilling helt fra starten.

NOAHs mål er å legge ned pelsindustrien i Norge, og på den måten bidra til at pelsindustrien globalt forsvinner. NOAH vil skape en forståelse for at dyr ikke er til for å brukes til klær. NOAH arbeider for dette målet ved å påvirke politiske partier og prosesser, påvirke butikker og designere til å la være å bruke pels, spre informasjon til publikum, sette fokus på dyrenes sak i media, dokumentere forholdene på norske pelsfarmer og i internasjonal pelsindustri, og samarbeide internasjonalt mot pelsindustrien.

NOAHs arbeid mot pels drives både gjennom vårt politiske arbeid for et forbud, og gjennom kampanjen PelsUT. PelsUT startet med hovedfokus å få klesbutikker til å ta avstand fra pels, og arbeider nå både for å få designere, butikker, kjendiser og andre til å snu ryggen til pelsindustrien. NOAH arbeider også internasjonalt gjennom Fur Free Alliance.

 

Kampanjekoordinator for PelsUT er:

Elisabeth Frammer

pelsut@dyrsrettigheter.no

All informasjon på kampanjesidene er skrevet av veterinær Siri Martinsen og kampanjekoordinator Elisabeth Frammer.

Fra pionerkamp til allemannseie

NOAH begynte å dokumentere forholdene på pelsfarmene tidlig på 90-tallet. De siste to tiårene har gjort pelsmotstand til ”allemannseie”. Det er et langt skritt fra den første kampanjen da NOAH frontet pelsmotstanden og til dagens situasjon hvor alle dyrevernorganisasjoner, flere miljøorganisasjoner, politiske partier og faginstanser har uttalt seg klart mot pelsdyroppdrett. Pelsmotstanden i Norge er styrket år for år, slik den kronologiske oversikten over NOAHs antipels-arbeid viser:

Pelsmotstand i NOAHs første år

1989:

NOAH-aktiv dokumenterer forholdene på en pelsfarm.

NOAH starter som en ren anti-pels organisasjon – med hovedvekt på rev og mink i bur og selfangst.

Selv om organisasjonen raskt skifter til å arbeide for alle dyrs rettigheter, står fortsatt pelskampanjen sentralt i arbeidet.

Pelsmotstand er ikke en selvfølge på åttitallet – heller ikke blant dyrevernere – og NOAHs budskap om nedleggelse av pelsfarmene er nytt og radikalt.

1990:

NOAH drar rundt i hele Norge og filmer og fotograferer forholdene på pelsfarmer. Det er viktig å vise dyrenes daglige liv; få folk til å forstå at selve fangenskapet er ille for dyret, ikke bare eventuelle blodige skader som mennesker intuitivt reagerer på. Dette utgjør den første reelle billeddokumentasjonen av norsk pelsdyroppdrett.

1991:

NOAHs demonstrasjon – ”heller naken enn med pels” - mot moteshow på Oslo Plaza trekker til seg presseoppmerksomhet og ødelegger økonomisk for showet. Etter dette er det i en lang periode ingen offentlige moteshow med pels i Norge, og til dags dato er det ikke arrangert rene pelsmoteshow i Oslo.

1992:

En av NOAHs tidlige antipels-aksjoner. Foto: NOAH.

Det er stadige mediautspill mot pels, og NOAH begynner å demonstrere utenfor pelsbutikker.

NOAH lager også materiale om alle saker det jobbes med - herunder et hefte om pelsdyroppdrett.

1993:

NOAH holder sin første demonstrasjon mot riksutstilling for livdyr på Hamar og mot skinnutstilling på Oslo Skinnsenter. Demonstrasjonene blir en årlig tradisjon gjennom hele 90-tallet; TV2 dekker aksjonene på Hamar hvert år - det legger slik press på næringen at flere lokallag i pelsdyralslaget foreslår å legge ned utstillingene. Forbud mot utstillingene kommer i januar 2009. Det skrives mange leserinnlegg i avisene om pels, og deles ut mye av NOAHs informasjon.

Aktiv pelsmotstand frem mot 2000

1994:

Rev på livdyrutstilling. Foto: NOAH-

I samarbeid med Peta, lanserer NOAH ”heller naken enn med pels”-reklame i forbindelse med vinter-OL. Det er første gang denne kampanjen utføres i Norge, og det får stor medieoppmerksomhet.

NOAH sender også omfattende dokumentasjon til Rådet for Dyreetikk som vurderer pelsdyroppdrett. Rådet går inn for at næringen "i sin nåværende form bør avvikles". Dette er den første offisielle kritiske uttalelsen mot pelsdyroppdrett i Norge.

NOAH reiser i 1994-95 igjen rundt for å dokumentere forholdene på pelsfarmer i hele landet. Fotografiene brukes i en ny kampanje med plakater, løpesedler og visittkort mot pels. Materialet blir svært populært og bestilles i bunker av aktivister over hele landet.

NOAH klarer også å dokumenterte inne på livdyrutstillingen undercover; det tas bilder av rev som ligger utover bordet med metallklype rundt snuten og mink som bokstavlig talt presses mellom burveggene i utstillingsburet.

1995:

Underskrifter overleveres Landbruksdepartementet. Foto: NOAH.
Underskrifter overleveres Landbruksdepartementet. Foto: NOAH.

NOAH samler inn 10 000 underskrifter mot pels på "gamlemåten", ved navneinnsamling på gatene. Det arrangeres større demonstrasjoner mot pelsdyroppdrett, og underskriftene overrekkes i møte med Landbruksdepartementet og Stortinget. Underskriftene overleveres i protest mot at myndighetene lager pelsdyrforskrifter istedenfor å igangsette avvikling av næringen.

I en undersøkelse svarer 48,5% av Norges befolkning at det er noe viktig (34,3%) eller svært viktig (14,2%) å arbeide mot pelsindustrien.

NOAH igangsetter mange lokale arrangementer og aksjoner mot pels, og mobiliserer til protestkampanje mot landbruksdepartementets forskriftsarbeid - denne protestkampanjen varer helt til forskriftene kommer.
NOAHs første film mot pelsdyroppdrett blir laget, den sendes til media, vises på skoler o.l. NOAH har også en annonse mot pels i Dagbladet og får respons fra 200 interesserte.

Pelsnæringen prøver å arrangere et moteshow i Stavanger, men NOAH setter igjen fokus på dyrenes situasjon, og aksjonerer mot showet.

NOAH demonstrerer sammen med danske dyrevernere på et skandinavisk pels-show i Danmark. På årets demonstrasjon utenfor livdyrutstillingen utdeler NOAH diplom til Norges Pelsdyralslag for "Norges mest dyrefiendtlige næring", noe som får stor medieoppmerksomhet.

1996:

Oppslag om NOAHs markering av Pelsfri Fredag.
Oppslag om NOAHs markering av Pelsfri Fredag.

Forskriftene blir sendt på høring og er som forventet ikke til pelsdyrenes fordel. NOAH svarer på høringen, og mobiliserer folk flest til å gi sin reaksjon på forskriftene.

Den internasjonale dagen Pelsfri Fredag markeres for første gang av NOAH. NOAH sender informasjon til alle journalister som skriver om pels.

NOAH setter fokus på liheten mellom rev og hund og lanserer kampanjen "Poteavtrykk mot pels" overfor hundeeiere. NOAH fotograferer skrotter fra pelsfarmer, og bruker dette uttrykket i flere aksjoner mot pelsbutikker i hovedstaden, samt ved aksjoner mot pelsutstillingene. Enkelte pelsbutikker får gjennom hele vinteren besøk to dager i uken av NOAH-aktive med løpesedler. NOAH rykker også inn flere annonser mot pels i ulike aviser.

1997:

Dette året arrangerer NOAH en dyrerettighetskonferanse, og alle temaer belyses gjennom konferansen som får god mediedekning.

Pelsnæringen prøver å alliere seg med miljøorganisasjonene, og hevder at pels "er miljøvennlig". NOAH går til motangrep i mediene, og dokumenterer i kronikker og innlegg at dette ikke stemmer. Alle miljøorganisasjoner sendes informasjon om pelsdyroppdrett.

NOAH skriver også til alle landets moteblader om pels, og ber dem ta avstand fra pelsannonser og ukritisk dekning av pels.

1998:

En av NOAHs mange anti-pelsaksjoner. Foto: NOAH.

Motebladet Elle nekter å vise pelsreklame, på oppfordring fra NOAH. Flere stemmer innenfor motebransjen uttaler seg kritisk til pels.

I forbindelse med at Dyrebeskyttelsen Norge går til rettssak mot pelsnæringen, holder NOAH en rekke støtteaksjoner.

Forskriftene for pelsdyroppdrett vedtas, og krever noen endringer som koster farmerne nyinvesteringer, men er i hovedsak svært dårlige og med lang overgangstid.

NOAH legger vekt på å vise tydelig pelsmotstand gjennom å ha oppsiktsvekkende aksjoner over hele landet. En sommerturné med pelsaksjoner har fokus på hvor ille det er for pelsdyr å sitte i bur under blikktak i solsteken sommeren igjennom: Aktivister i bur får mye lokalmedia.

Et ny aksjon i samarbeid med Peta, "I wouldn´t be caught dead in fur", får også stor mediaoppmerksomhet utpå høsten. Vinteren igjennom holdes det i flere byer ukentlige demonstrasjoner mot pels utenfor pelsbutikker, og debatten holdes varm gjennom innlegg.

1999:

NOAHs tiårsjubileum markeres med en ukes sammenhengende aksjoner og markeringer - også anti-pelsdemonstrasjoner mot Skinnsenteret og Landbruksdepartementet.

NOAH og Dyrebeskyttelsen møter SVs leder Kristin Halvorsen etter at hun har brukt pels offentlig; partiet virker interessert i å ta stilling mot pelsdyroppdrett. NOAH henvender seg også til andre politikere om pelsdyr.

Igjen samles det inn 10 000 nye underskrifter mot pels, også denne bunken leveres i forbindelse med en større demonstrasjon til Landbruksdepartementet.

Pels UT av butikkene, og inn i politikken

2000:

NOAH aksjonerer på catwalken på Moteuka. Foto: NOAH.

TV2 får bakgrunnsmateriale fra bl.a. NOAH til å lage en dokumentar om livet til rev og mink i bur. Dokumentaren får flere stortingspolitikere til å ta avstand fra driften offentlig: SV leverer et dokument med åtte forslag, hvor pelsdyrhold kalles dyremishandling og det foreslås å følge etter de svenske reglene, som har umuliggjort revehold. SU, KrFU og Unge Venstre går inn for forbud.

Dette året avlyses livdyrutstillingen for pelsdyr for å unngå negativ oppmerksomhet. NOAH må derfor ende sin årlige tradisjon med å holde markering i forbindelse med denne.

Det første offentlige moteshowet med pels på lenge arrangeres på Moteuka i Oslo, og blir dominert av NOAH-aksjoner på catwalken. Like etter legger Moteuka ned, mens en ny motemesse, TrendLive, blir en suksess – arrangørene inviterer NOAH, og uttrykker klart i media at pelsbransjen ikke er velkommen.

NOAH høster mye mediaoppmerksomhet om pels utover vinteren. Flere kjendiser slutter seg til kritikken, og avgir uttalelser til NOAH, som media gjengir: Morten Abel, Herborg Kråkevik, Tor Åge Bringsværd og Per Heimly er blant de som gir sine stemmer til pelsmotstanden.

2001:

Flere butikker slutter seg til NOAHs pelsfrie liste.

NOAH starter kampanjen PelsUT, som retter seg mot butikker. En rekke klesbutikker får tilsendt informasjon om pels og oppmuntret til å ta stilling og ikke selge pels.

Stortingsmelding om dyrevern påbegynnes som følge av kritikk mot pelsdyroppdrett. Unge Høyre og AUF går også inn for forbud, og Den norske veterinærforening kritiserer pelsdyrhold i en uttalelse. NOAH deltar på høringsmøte om pelsdyroppdrett, og leverer en omfattende uttalelse om blant annet pelsdyroppdrett, til arbeidet med meldingen.

Pelsdyralslagets 75 års jubileum i Trondheim møtes med NOAH-demonstrasjoner og aksjoner, og det holdes også aksjoner i flere andre byer.

NOAH reiser igjen rundt for å dokumentere pelsfarmer i Norge. Ved en av turene følges vi av magasinet Det Nye, og på denne turen oppdages en enslig rev i et bur på en ellers forlatt pelsfarm. NOAH bestemmer seg for å frigjøre denne reven. Et godt hjem blir funnet, og reven blir fjernet fra farmen.

2002:

PelsUT kampanjen har stor fremgang; I løpet av året blir kjeder som Lindex, H&M, KappAhl, JC og Mexx Scandinavia pelsfrie. Kampanjen starter også et samarbeid med danske Anima og svenske Djurens Rett slik at man kan legge press på skandinaviske og internasjonale kjeder i flere land samtidig. Skandinaviske nettkampanjer mot ulike kjeder igangsettes, og ca. 20 kjeder er blitt pelsfrie ut året.

2003:

Lise Myhre med Nemi støtter NOAHs kampanje.
Lise Myhre med Nemi støtter NOAHs kampanje.

NOAH høster stor mediaoppmerksomhet for anti-pelssaken i forbindelse med en dokumentar om katte- og hundepels som sendes på TV: NOAH er raskt ute med å sette fokus på hele industrien, og tegneserieskaper Lise Myhre, med en rekke andre kjendiser i kjølvannet, fronter NOAHs kampanje.

NOAH arrangerer for første gang designkonkurransen Design Against Fur, som skal komme til å arrangeres hvert år fram til 2012.

Dyrevernmeldingen publiseres, og gir pelsnæringen ti år på å ”forbedre” seg, hvis ikke vurderes avvikling. SV protesterer, og går inn for avvikling fra 2013. NOAH aksjonerer ved lanseringen, med kostymekledde "pelsdyr" og "burhøner", og understreker at en dyrevernmelding som kan tillate selv de formene for dyreplageri som folk flest reagerer på, ikke er mye verdt.

NOAHs første Fakkeltog mot pels arrangeres, og i forbindelse med det overleveres 15 000 underskrifter mot pels til næringskomiteen ved Bjarne Håkon Hansen. NOAH setter et kritisk lys på pelsdyrforskningen, intervjuer forskerne på Ås og kommer med utspill.

NOAHs PelsUT-kampanje fokuserer spesielt på Bestseller og Varnergruppen. I løpet av året blir 15 nye kjeder som inngår i disse to konsernene, pelsfrie. NOAH hjelper flere lokalgrupper i politiske partier å formulere forslag til antipels-standpunkt.

2004:

PelsUT-kampanjen fokuserer på IC Company som synes å være på glid i forhold til et standpunkt mot pels. Andre mål for informasjon er Claire-gruppen og Kari Traa, som på mail til NOAH slutter seg til en pelsfri politikk. Mango er et annet hovedmål for kampanjen, og en rekke demonstrasjoner holdes utenfor butikkene, da kjeden i det lengste klamrer seg til pelsen. Til slutt innser imidlertid Mango at pelsfritt er best! I forbindelse med årets fakkeltog mot pels, ble det også arrangert en støttekonsert som trekker fullt hus.

Nærkamp med pelsnæringen

2005:

Kampanje mot pelsfarmen i Hå.

Man ser tegn til at pelsnæringen satser på industrialisering og bygging av gigant-farmer. Dette kan igjen ses som et utslag av at næringen sliter, og antall farmer er halvert de siste fem årene. NOAH starter kampanje mot et av de planlagte gigantanleggene, i Hå, som planlegger å huse 113 000 dyr. Kampanjen får internasjonal oppmerksomhet. NOAH skriver brev til lokalpolitikere, samarbeider med naboer som ikke vil ha pelsdyranlegg i nærmiljøet, arrangerer lokale aksjoner og demonstrerer utenfor Stortinget med appell om at sentrale politikere må gripe inn.

I løpet av 2005-2006 drives det omfattende fotografering på farmer i flere fylker. Samtidig noteres diverse lovbrudd, bl.a. i forhold til burstørrelse, avfall og syke dyr. Det arbeides med å systematisere materialet, og anmeldelser forberedes.

2006:

Ett av bildene fra avsløringen 2005/2006. Foto: NOAH/Dyrebeskyttelsen

NOAH anmelder 23 pelsfarmer tidlig på året, sammen med Dyrebeskyttelsen. Anmeldelsene skaper medieoppmerksomhet, og debatt innad i Mattilsynet. NOAH fokuserer også på at lovbruddene viser holdningene i en næring som er dyrefiendtlig selv om forskriftene skulle bli overholdt. Når anmeldelsene henlegges, starter arbeid med å anke sakene.

NOAHs grasrotarbeid mot pels fortsetter, og det arrangeres blant annet et anti-pels seminar for aktivister. Etter mye frem og tilbake, hvor NOAH også påvirket prosessen, bestemte Mattilsynet seg for å sende på høring forslag om å forby livdyrutstillinger for pelsdyr. Forslaget blir inkorporert i forskrift i 2008, og trer i kraft i 2009.

2007:

NOAH fokuserer igjen på PelsUT-kampanjen; et stort antall butikker får henvendelser på nytt, og den pelsfrie listen teller i løpet av året over 60 kjeder og butikker. Aktivister går også rundt i butikker for å sjekke at de pelsfrie butikkene holder ord.

NOAH kritiserer avliving av pelsdyr i forbindelse med at Den Amerikanske Veterinærforeningen uttalte at elektrisk avliving, slik som rever er utsatt for i Norge, er uakseptabelt. Avliving ved elektrisk strøm er forbudt i flere land, men ikke i Norge. Måten man dreper mink på i Norge er også blitt kritisert. NOAH henvender seg til myndighetene, men de vil vente til neste år med å vurdere saken.

NOAH gjør henvendelser til Vitenskapskomiteen i forbindelse med deres vurdering av pelsdyroppdrett. Det viser seg imidlertid at uttalelsen bare kommer til å bygge på en rapport fra pelsdyrforskerne fra UMB. NOAH går kraftig ut mot rapporten, og setter fokus på begrepet "velferd" som tydeligvis skal brukes for å forsvare selv pelsdyroppdrett.

2008:

 Den nye dyrevelferdsloven sendes på høring, og NOAH skriver et omfattende høringssvar til departementet, med bl.a. argument for å ta inn i loven forbud mot å produsere dyr først og fremst for pelsens skyld. Denne formuleringen finnes i lovverk i UK, Østerrike og Kroatia, i forbindelse med at disse landene har fornyet sine dyrevelferdslover.

NOAH deltar på flere internasjonale møter om pelsdyroppdrett - det startes et nordisk-baltisk samarbeid mot pels, i tillegg til NOAHs arbeid i Fur Free Alliance. NOAH får flere norske butikker til å skrive under på FFAs pelsfrie kontrakt.

Over 1000 mennesker deltar i NOAHs Fakkeltog mot Pels. Foto: NOAH.

Design Against Fur trappes opp, og alle designskoler får tilsendt spesialnummer av NOAHs Ark om pels.

Pelsfarmen på Universitetet for Miljø- og biovitenskap åpner med massiv reklame for pelsindustrien. NOAH kritiserer gjennom media forskerne som fungerer som talerør for næringen. NOAH besøker også farmen for å dokumentere forholdene, og intervjuer forskerne.

En uke etter TV2s dokumentar "Et skinn av velferd" om pelsdyroppdrett, avholdes NOAHs årlige fakkeltog mot pels. Toget trekker rekordmange mennesker - over 1000 stykker - også i Bergen, Stavanger og Trondheim arrangerers det markeringer med over 100 mennesker til stede. Avsløringene skaper rom for ytterligere debatt, og NOAH debatterer både i TV2, NRK, P4 og Radio Norge om pels - bl.a. en debatt med landbruksminister Lars Peder Brekk og pelsdyrveterinær Gorm Vindingstad.

2009:

Løpesedler mot pels.

I begynnelsen av året behandles den nye dyrevelferdsloven i Stortinget. NOAH får møter med flere partier, og legger frem en rekke forslag til forbedringer - pelsdyr-forbud er en av sakene som prioriteres i møtene. Selv om dette ikke går igjennom, viser alle partier interesse for nettopp pelssaken. NOAH følger opp kontakt med politikere. Det økte engasjementet viser seg også når Arbeiderpartiets landsmøte nesten vedtar avvikling med knappe 163 mot 135 stemmer.

I februar/mars begynner Mattilsynet en tilsynskampanje rettet mot pelsdyr. NOAH og andre organisasjoner er i møte med Mattilsynet og gir muntlige og skriftlige innspill på planene - NOAH kritiserer særlig at det blir formulert som om man skulle undersøke "velferden" for dyrene, når man i realiteten undersøker om de fulgte forskriftene. Da resultatet av kampanjen blir publisert i juni, kritiserer NOAH Mattilsynet og Landbruksministeren i media for skjønnmaling av næringen.

NOAH holder foredrag om dyrs rettigheter , med fokus på blant annet pelsdyr på veterinærforeningens fagdager, som har dyrevern som et av sine temaer. Foreningen har over flere år diskutert og vært kritiske til pels, og uttaler seg endelig for avvikling dette året.

Utover høsten lanserer NOAH sin nye kampanje mot pelsdyroppdrett - med nettsider, nye løpesedler og plakater. Aktivistavdelingen sender ut materiell over hele landet slik at man på gater og torg skal måtte se pelsdyrene i øynene. Det trykkes også opp materiell til demonstrasjoner, som arrangeres flere steder i landet.

Moteaktører og kjendiser står opp for pelsdyrene

2010:

Året begynner med den hittil største markeringen mot pels - idet NOAHs Fakkeltog mot Pels (utsatt fra november til januar) samler 2000 mennesker i åtte byer. Toget i Oslo blir også rekordstort - se film fra arrangementet:

Det blir også arrangert en støttekonsert mot pels i Oslo i etterkant av fakkeltoget. Til sammen deles det ut 60 000 løpesedler mot pels landet over denne vinteren.

I mai kommer en høring om nye forskrifter for pelsdyr - men som Mattilsynet skriver i høringsbrevet: “departementet (har) gjort det klart at forskiftsarbeidet må være basert på at pelsdyrnæringen er en distriktsnæring som det er ønskelig å beholde”, og at forskriftens tiltak “står i rimelig forhold til de forventede økonomiske konsekvensene for pelsdyrnærignen, slik at næringen kan opprettholdes i Norge”. NOAH skrev i høringssvaret sitt at forskriften burde avvises grunnet feilaktige forutsetninger: Forutsetningen om at pelsdyroppdrett skal videreføres i Norge går på tvers av Stortingets intensjon om å vurdere næringens eventuelle avvikling i 2012/2013, samt på tvers av en stabil og økende opinion mot pelsdyroppdrett siden 90-tallet. Les NOAHs høringssvar her.

DAF-plakaten til designstudent Ingeborg Smiseth fra Vennesla.

Oppslutningen om Design Against Fur fra norske studenter øker dette året og ett av bidragene i konkurransen oppnådde kategorien "hederlig omtale", selv om det ikke nådde helt opp.

NOAH mobiliserer tidlig for å øke støtten og oppslutningen for den neste markeringen mot pels - Fakkeltog mot Pels i november 2010. Markeringen er en god anledning for å få både politikere og andre kjente stemmer på banen.

Samme år går NOAH sammen med designer Kjell Nordstrøm, motejournalist Hilde Marstrander og designer Fam Irvoll og danner kampanjen Mote Mot Pels, som over en drøy uke samlet inn over 200 navn fra motebransjen.

Oslo Fashion Week blir også pelsfri dette året, som første internasjonale moteuke internasjonalt.

2011:

Ved slutten av året publiseres Stortingsmeldingen om landbruk. Meldingen slår fast at pelsnæringen er "omstridt" og at pelsdyroppdrett må tas opp som egen sak. Landbruksminister Lars Peder Brekk er imidlertid svært unnvikende i forhold til hvordan og når dette vil skje. NOAH går ut med pressemelding og presiserer at vi forventer at Stortinget holder løftet om avvikling av næringen i 2012.

150 kjendiser med NOAH mot pels!

I forbindelse med årets fakkeltog mot pels har NOAH medieutspill hvor vi offentliggjør 150 kjendiser som støtter NOAHs kampanje PelsUT. Flere av kjendisene bidrar også med å sette fokus på saken i media, Jostein Pedersen stiller på Morgennytt for å snakke om hvorfor han engasjerer seg mot pels, og både Unni Lindell og initiativtakerne til Mote Mot Pels har kronikker på trykk i samarbeid med NOAHs Siri Martinsen.

Samme år ansetter Norsk Pelsdyralslag en egen PR-rådgiver for å prøve å snu den politiske utviklingen i pelsspørsmålet. Siri Martinsen møter henne til debatt i God Morgen Norge dagen før fakkeltoget, og møtes blant annet med argumenter om at pelsdyrene er avlet fram til å trives i bur.

I fakkeltoget mot pels samme år samler det seg hele 4600 mennesker i gatene i syv av de største byene i Norge. Bare i Oslo er hele 3500 mennesker samlet.

2012:

Spesielt for året er at det nå er ti år siden det i en stortingsmelding ble lovet at pelsdyroppdrett skulle vurderes avviklet dersom dyrenes mentale tilstand ikke var bedret og miljøet ikke ga mer rom for naturlig adferd, innen en ti års periode.

Trude Mostue med NOAH på NRK Morgennytt.

NOAH fokuserer sterkt politisk i pelsdyrsaken i forbindelse med at alle partier skal vedta nye programmer. Programarbeidet starter tidlig, og allerede på sommeren begynner NOAH påvirkningsarbeidet.  NOAH legger særlig ned arbeid i å få også borgerlige partier til å innse at pelsdyroppdrett er feil. I løpet av sensommeren blir hundrevis av lokale Høyre- og Unge Høyre-politikere kontaktet og tilbudt informasjon fra NOAH. Vi deltar også på en debatt om pelsdyroppdrett arrangerte av Unge Høyre i flere steder i landet. NOAH møter videre  representanter for programkomiteene i flere partier - både på høyre- og venstresiden.

I kjølvannet av nye avsløringer fra pelsfarmer fra Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet, har NOAH markering foran Landbruksdepartementet og fremmer dyrenes interesser i media. NOAHs viktigste poeng i debatten er at pelsdyroppdrett ikke bare handler om ulovligheter, men først og fremst om uverdige forhold for dyr uansett om loven følges.

En engasjert Viktoria Winge holder appell i NOAHs fakkeltog mot pels

Medieoppmerksomheten rundt pels får en oppsving rundt tiden for NOAHs årlige fakkeltog: NOAH skriver kommentarer og kronikker i Dagbladet, VG, Morgenbladet og Nrk Ytring. Designer Fam Irvoll og NOAH er på God Morgen Norge, TV2, og den kjente pelsmotstanderen  Trude Mostue og NOAH besøker Morgennytt i NRK. Klassekampen, Dagsavisen og Aftenposten Aften har portrettintervjuer med NOAHs Siri Martinsen i anledning fakkeltoget - og Christine Koht oppfordrer til å gå i toget i sin A-magasin spalte. Fakkeltoget 10. november blir en stor suksess i syv byer, samt at mindre markeringer blir holdt i anledning fakkeltoget på flere småsteder. Nærmere 5000 mennesker samler seg  i NOAHs fakkeltog mot pels, og bare i Oslo møter det opp rundt 3000 pelsmotstandere. Blant årets appellanter er Christine Koht, Unni Lindell, Lise Myhre, Victoria Winge, Kjell Nordstrøm, Fam Irvoll, Jenny Skavlan og Mia Gundersen.

2013:

Fra NOAHs antipelsmarkering "La landbruket blomstre!"

Til tross for at to av tre regjeringspartier (Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti) har programfestet avvikling av pelsnæringen, tviholdes det på industrien fra Landbruksdepartementets side. Samtidig pågår det intense diskusjoner i regjeringen. NOAH inviteres av Miljøvernministeren for å informere om saken, og skriver en fagrapport til bruk i departementet. NOAH setter også fokus på saken i mediene, og overrekker symbolske gaver til statssekretær ved statsministerens kontor, og næringskomiteen på Stortinget. Vi skriver også flere kronikker - bl.a. et åpent brev til statsministeren. Til tross for at debatten på vårparten er aktuell, kalrer ikke regjeringen å konkludere før sommeren som loven.

NOAH rangerer de ulike partiene etter dyrevennlighet.

Samtidig jobber NOAH videre med alle partier - spesielt Høyre og Arbeiderpartiet - for å henholdsvis å bedre og sikre standpunktene om pels. Arbeiderpartiet innfører avvikling av pelsdyroppdrett i partiprogrammet sitt, Høyre tar ut støtten til næringen fra sitt program - og flere partier er generelt tydeligere og bedre i forhold til saken i sine programmer.

NOAH setter videre fokus på pelssaken i forbindelse med valget, og rangerer partienes dyrevennlighet - og mangel på sådan.

Samtidig fortsetter NOAH arbeidet med miljøverndepartementet. Rett før stortingsvalget  nedsetter regjeringen et pelsdyrutvalg som skal utrede både “styrt avvikling” og “bærekraftig utvikling” av norsk pelsdyroppdrett innen juni 2014. NOAH er skeptiske til utvalgets mandat, men har spilt inn forslag både til dette og til sammensetningen av utvalget.

Over 6000 mennesker deltar i NOAHs tiende fakkeltog mot pels.

Med Høyre og FrP i ny regjering får Norge igjen ny landbruksminister, Sylvi Listhaug. Ikke uventet forsvarer Listhaug pelsdyrnæringen i sin første debatt med NOAHs leder Siri Martinsen i november.

Året markerer tiårsjubileet for NOAHs fakkeltog mot pels, og for første gang arrangeres det lokale fakkeltog i hele 12 byer i Norge. Over 6000 mennesker over hele landet møter opp for å kreve at pelsindustrien nå legges ned en gang for alle. Stor mediaoppmerksomhet om pelsdyroppdrett og flere kronikker om temaet følger fakkeltoget også dette året.

Utover vinteren får NOAHs pelskampanje-film med opptak av det rørende vennskapet mellom hunden Tinni og den ville reven Snusen, svært mye oppmerksomhet. Klippene blir delt over hele verden, og sees blant annet sett av over en million på nettstedet BuzzFeed.