For pelsdyrene

Oppdatert 17.04.2024

NOAH gjorde pelsmotstand til ”allemannseie”, og i 2019 kom endelig lov om forbud mot pelsdyroppdrett! Det er et langt skritt fra NOAHs første kampanje og til den endelige seieren for pelsdyrene. Dette er en historisk oversikt over arbeidet for pelsdyrene.

Da lov om pelsdyroppdrett kom, stemte alle unntatt ett parti for loven. Alle faginstanser var enige om forbud og motebransjen hadde snudd ryggen til pels. Men for å komme dit trengtes flere tiår med hardt arbeid. Siden starten i 1989, har antipels-arbeid stått sentralt for NOAH:

Pelsmotstanden begynner med NOAH

Motebildet i Norge på 80-tallet var fortsatt preget av 60-tallet i Europa, da pelsmoten var på sitt høydepunkt. Moteshow, moteblader og reklameplakater viste stadig pels. Norsk pels var satsingsområde, og fikk store investeringsmidler. Det var 80 år siden første pelsfarm startet i Norge. Industrien hadde ingen stor motstand, og var ennå ikke regulert.

NOAH ble opprettet i 1989 som en anti-pels organisasjon.

NOAH ble opprettet i 1989 som en anti-pels organisasjon, med fokus på pels fra oppdrett og selfangst. NOAHs budskap om nedleggelse var nytt og uvant. Til og med det som senere skulle bli NOAHs lokaler i over 15 år var den gang, ironisk nok, et pelsverksted.

Grunnleggende dokumentasjon og informasjon

En av grunnene til den nesten fraværende pelsmotstanden, var mangelen på informasjon om hvordan dyrene hadde det. Noe av det første NOAHs frivillige gjorde, var å samle dokumentasjon. I 1990 reiste NOAH rundt og filmet og fotograferte pelsdyrenes hverdag. Det var viktig å vise dyrenes daglige liv. Å få folk til å forstå at selve fangenskapet er ille for dyret, ikke bare eventuelle blodige skader, som mennesker intuitivt reagerer på. Dette utgjorde den første reelle billeddokumentasjonen av norsk pelsdyroppdrett.

NOAHs første år var preget av grasrotaktivitet, utspill i media og informasjonsarbeid. Arbeidet fikk raskt positive konsekvenser. Allerede i 1990 uttalte Tellef Åmdal i Vest Agder Pelsdyralslag at: “En voksende antikampanje fra dyrevernhold er i ferd med å bli et problem.” Pelsnæringen så ut til å slite utover 1990-tallet og pelsen ble stadig mer maskert i detaljer på andre klær - opptil 90 % av alle reveskinn ble brukt til pelsdetaljer.

NOAHs første daglige leder, filmskaper Thomas Robsham, brakte film av pelsnæringen til offentligheten.

I 1992 mottar publiserer NOAH Norges første informasjonshefte om pels. I løpet av de neste 22 årene skal det bli delt ut til flere hundre tusen mennesker. Dette utfordrer og endrer mange menneskers syn på pelsdyroppdrett. En undersøkelse fra 1995 viste at omtrent halvparten av Norges befolking (48,5%) mente at det var viktig å arbeide mot pelsindustrien.

I 1995 lanserte NOAH også sin første dokumentarfilm om pels. Og vi fikk bruksrett til "Den fine pelskåpa di", en evig-aktuell dokumentar om pelsfarming fra 1970-tallet, laget av filmskaperen Bredo Greve som var NOAHs nabo på den tiden. Også NOAHs første daglige leder, filmskaper Thomas Robsham, brakte film av pelsnæringen til offentligheten gjennom filmen "Dyrenes dans".

Livdyrutstillinger forbys

Riksutstillingen av pelsdyr på Hamar var en årlig tradisjon i regi av pelsnæringen. NOAH filmet utstillingen undercover i 1994 og avdekket den stressende behandlingen av dyrene. Undercoveraksjonen ble gjort året etter at NOAH holdt den første demonstrasjonen utenfor riksutstillingen, samt mot skinnutstilling på Oslo Skinnsenter.

Livdyrutstillingene fikk mye negativ publisitet grunnet NOAHs aksjoner.

Begge demonstrasjonene ble en årlig tradisjon gjennom hele 1990-tallet med god dekning av TV-nyhetene. Dette førte til at pelsdyrhold ble vist på TV med et kritisk lys. Livdyrutstillingene fikk mye negativ publisitet grunnet NOAHs aksjoner. Flere pelsfarmere foreslo å legge ned utstillingene.

I år 2000 gav pelsnæringen endelig opp og NOAH kunne feire en av flere delseire på vegne av dyrene. NOAH ønsket også at utstillingene skulle forbys ved lov, og fortsatte arbeidet for dette. I forbindelse med dyrevernmeldingen 2003 kom et forslag til forbud mot livdyrutstillinger fra regjeringen, og i 2009 trådte forbudet mot utstillingene i kraft.

Den politiske debatten starter

Utover 90-tallet fokuserte NOAH stadig mer på det politiske arbeidet mot pelsdyrhold, og holdt hyppige markeringer foran stortinget, noe som gjorde saken til et kjent syn for rikspolitikerne. Regjeringens eget utnevnte råd ”Rådet for dyreetikk” gikk allerede i 1994 ut og sa at ”næringen i sin nåværende form bør avvikles”. NOAH leverte dokumentasjon til utvalget, og gav ut ny dokumentasjon fra farmene.

Men i stedet for å diskutere nedleggelse, gikk myndighetene i gang med å lage forskrifter. NOAH arrangerte protestkampanje mot landbruksdepartementet, og samlet inn 10 000 underskrifter i 1995 som overraktes i møte med Landbruksdepartementet og Stortinget. Forskriftene kom likevel og ble vedtatt i 1998 med ti års overgangstid.

I 1999 samlet NOAH nok en gang 10 000 underskrifter mot pels.

I 1999 samlet NOAH nok en gang 10 000 underskrifter mot pels, som ble levert i forbindelse med en større demonstrasjon til Landbruksdepartementet. NOAH henvendte seg til flere politikere og møtte SVs leder Kristin Halvorsen, etter at hun hadde brukt pels offentlig. Partiet tok like etter stilling mot pelsdyroppdrett.

Politiske løfter

I år 2000 bidro NOAH til den første dokumentaren om pelsindustrien sett fra dyrenes perspektiv, på TV2. Dokumentaren satt fart i de politiske partiene. Det er verdt å merke seg at den ikke hadde fokus på skader, men burene i seg selv.

I år 2000 bidro NOAH til den første dokumentaren om pelsindustrien sett fra dyrenes perspektiv, på TV2.

SV leverte et Dokument 8-forslag om å forby pelsdyroppdrett. SU, KrFU og Unge Venstre gikk inn for forbud. I 2001 gikk også Unge Høyre og AUF inn for forbud, og den norske Veterinærforening kritiserte pelsdyrhold i en uttalelse. TV2s pelsdokumentar var den direkte årsak til at regjeringen påbegynte Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd i 2001.

Meldingen var opprinnelig foreslått som en stortingsmelding om pelsdyroppdrett - men ble endret til å gjelde alle dyr. NOAH ga meldingen sitt fulle fokus; deltok på høringsmøter, møtte politikere, debatterte i mediene og leverte en omfattende uttalelse til både arbeidsgruppen og Stortinget.

TV2s pelsdokumentar var den direkte årsak til at regjeringen påbegynte Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd i 2001.

Dyrevernmeldingen ble publisert i 2002/2003 og ga pelsnæringen ti år på å sikre bedre velferd for dyrene, hvis ikke ville en avvikling vurderes. NOAH aksjonerte på lanseringen med kostymekledde «pelsdyr» og andre dyr som vi mente meldingen hadde sviktet.

I 2003 begynte NOAH for alvor sitt arbeid med å få lokalavdelinger innen de politiske partiene til å ta avstand fra pelsdyroppdrett. Dette året arrangerte NOAH også sitt første Fakkeltog mot pels, og 15 000 underskrifter ble levert til Stortinget. NOAH fikk tegneserieskaper Lise Myhre med på laget i pelskampanjen, sammen med en rekke andre kjendiser. Dette var starten på NOAHs kampanje for "Kjendiser mot pels" - som idag har over 200 kjente støttespillere. En dokumentar på TV om katte-og hundepels i 2003 ga også NOAH mye publisitet i media.

Allierte i motebransjen

NOAH så tidlig viktigheten av arbeid rettet mot motebransjen. I 1997 sendte NOAH ut informasjon til alle moteblader i Norge og oppfordret til å ta avstand til pels. Motebladet Elle var første til å følge NOAHs oppfordring og nektet å vise pelsreklame. I 2001 følges NOAH av magasinet «Det Nye» for å dokumentere forholdene på norske pelsfarmer, hvor NOAH også redder en gjenværende rev fra en nedlagt farm. I 2013 er det kun et av de norske motebladene som ikke har sagt ja til å ha en pelsfri policy i samarbeid med NOAH.

Motebladet Elle var første til å følge NOAHs oppfordring og nektet å vise pelsreklame i 2001.

NOAHs aller første demonstrasjon fant sted under et moteshow på Oslo Plaza i 1990. Demonstrasjonen skapte så stor oppmerksomhet at showet gikk konkurs, og ingen siden har arrangert rene pelsmoteshow i Oslo. Da Moteuka valgte å ha en visning med pels i 2000, entret NOAH-aktive catwalken igjen, og Moteuka la ned like etterpå.

Neste motemesse, TrendLive, uttrykte tydelig at pelsbransjen ikke var velkommen, men NOAH var det. Da Oslo Fashion Week ble igangsatt var det ikke mye pels å se, men messen tok heller ikke et standpunkt - før Mote mot pels ble lansert i 2010.

Verdens første pelsfrie moteuke

Flere moteaktører hadde tidlig 90-tallet allerede begynt å uttale seg kritisk til pels. Stadig flere designere, modeller, moteblader og kjendiser tok et standpunkt mot pels i denne perioden og gav uttalelser til NOAH som ble gjengitt i media. Men det var i 2010 at mote-Norge virkelig tok standpunkt.

På en knapp uke ble det samlet inn over 200 navn fra motebransjen, og Oslo Fashion Week ble pelsfri.

Kampanjen Mote Mot Pels ble opprettet som et samarbeid mellom NOAH, designer Kjell Nordstrøm, motejournalist Hilde Marstrander og designer Fam Irvoll. På en knapp uke ble det samlet inn over 200 navn fra motebransjen, og Oslo Fashion Week ble pelsfri - en nyhet som gikk verden over og fortsatt inspirerer dyrevennlige motefolk i flere land.

I 2001 startet NOAH kampanjen PelsUT, for å oppfordre butikker til å ikke selge pels. Informasjon ble sendt ut til klesbutikker over hele Norge, og bare et år senere ble kjeder som Lindex, H&M, KappAhl, JC og Mexx Scandinavia pelsfrie. Kampanjen startet et samarbeid med danske Anima og svenske Djurens Rett slik at det kunne legges press på internasjonale kjeder i flere land samtidig. Idag driver NOAH arbeidet overfor klesbutikker i samarbeid med Fur Free Alliance (FFA), en internasjonal koalisjon av rundt 40 organisasjoner fra over 20 land.

NOAH-rapport gir pelsfrie motehus

I oktober 2015 lanserte NOAH, sammen med den finske organisasjonen Animalia, rapporten «Nordic fur trade – marketed as responsible business» i EU-parlamentet i Brüssel. I Kina og ellers i verden blir norsk og nordisk pels gjerne markedsført som mer «etisk» enn annen pels - men påstandene fra nordiske pelsorganisasjoner som Saga Furs om høy etisk standard på nordiske pelsfarmer, står i sterk kontrast til virkeligheten.

Utover 2016 og 2017 kunne man se store merker som Hugo Boss, Armani og Gucci bli pelsfrie.

Dette er hovedpoenget i rapporten, som spesielt gir et innblikk i norsk og finsk pelsindustri. Rapporten ble brukt i arbeidet til Fur Free Alliance, hvor NOAH er norsk representant, blant annet overfor motebransjen. Utover 2016 og 2017 kunne man se store merker som Hugo Boss, Armani og Gucci bli pelsfrie i samarbeid med Fur Free Alliance.

Idag har NOAH over 300 aktører knyttet til kampanjen Mote Mot Pels.  På den internasjonale listen over pelsfrie merker i Fur Free Alliance (Fur Free Retailer) er det nå over 1500 merker og motehus. Fra 2024 jobber også NOAH med å få ulike bruktbutikker til å ta avstand fra pels-salg.

Avslørte lovbrudd på farmene

I 2005 hadde antall pelsfarmer blitt halvert på bare fem år, og mindre farmer slo seg sammen for effektivisering. NOAH startet en kampanje mot et av de planlagte anleggene i Hå, som skulle huse 113 000 dyr. Også lokalbefolkningen og politikere engasjerte seg mot anlegget, som likevel ble bygget.

Mattilsynets tilsynskampanje 2009 avslørte også en rekke lovbrudd.

Tidlig 2006 anmeldte NOAH og Dyrebeskyttelsen 23 pelsfarmer etter å ha dokumentert flere lovbrudd. Anmeldelsene skapte medieoppmerksomhet, og debatt hos Mattilsynet. 22 av 23 anmeldelser ble henlagt, men ulike dyrevernorganisasjoner og medier skulle senere, både i 2008, 2009, 2010 og 2012, avsløre lovbrudd i norske pelsfarmer. Mattilsynets tilsynskampanje 2009 avslørte også en rekke lovbrudd.

NOAH debatterte i riksdekkende medier med landbruksministre og pelsnæring etter hver av disse avsløringene, men holdt fokus på at det er selve rammene for pelsfarmingen som er dyreplageri, ikke bare de utslagene det får i skader og sykdom.

Seier mot villedende reklame

NOAH klaget inn pelsreklame til Forbrukerrådet over flere år. Pelsbransjen ble "dømt" for villedende reklame i 2009: "Når det konkret gjelder dyrevelferd i markedsføring, kan det nevnes at Forbrukerombudet i 2008 og 2009 behandlet to større saker hvor det ble konkludert med at markedsføring var i strid med markedsføringsloven. Nærmere bestem gjaldt sakene (...) og merket Origin Assured i annonser for pels (Pelsinform Pelsbransjens hovedorganisasjon). I begge sakene innrettet de næringsdrivende seg etter Forbrukerombudets synspunkter."1

Politisk arbeid mot pels

NOAH fokuserte stadig mer på politisk arbeid for å få vedtak mot burdriften, ikke bare mer tilsyn med farmene, slik enkelte politikere tok til orde for. I 2009 stemte Arbeiderpartiets landsmøte for en avvikling, etter flere års arbeid med lokale politikere og AUF fra NOAHs side.

I 2009 stemte Arbeiderpartiets landsmøte for en avvikling.

Det pågikk samtidig politisk lobby fra pelsnæringens side for å "regulere" og "kontrollere" snarere enn å legge ned. Nye forskrifter for pelsdyr ble sendt på høring i 2010, og landbruksdepartementet gjorde det klart at forskriftene måtte baseres på at næringen var "ønskelig å beholde".

NOAH skrev høringssvar og mente at forskriften burde avvises da den gikk på tvers av løftet om å vurdere avvikling om kort tid - slik det var lovet i Stortingsmeldingen om dyrevelferd. "Forskrift om hold av pelsdyr" ble likevel fastsatt i 2011, med så små endringer for dyrene at selv Norges Pelsdyrlag bemerket dette. Samme år gikk Norges Veterinærforening ut med en klar anbefaling om avvikling av næringen. Kort tid etterpå anbefalte også Veterinærinstituttet avvikling i et offentlig innlegg.

NOAHs Fakkeltog mot pels vokste i størrelse for hvert år, og fra 2010 har 4000- 9000 mennesker i 7-30 byer gått i toget hver eneste år.

NOAHs Fakkeltog mot pels vokste i størrelse for hvert år, og fra 2010 har 4000- 9000 mennesker i 7-30 byer gått i toget hver eneste år. Det gjorde arrangementet til Nordens største markering for pelsdyr, og en arena hvor også politikere gjerne kom. Ved å invitere politikere som appellanter har NOAH engasjert stortingspolitikere og ungdomspolitikere fra hele det politiske spekteret i arbeidet mot pelsdyroppdrett. Venstre annonserte sitt vedtak om å avvikle næringen fra scenen nettopp på NOAHs fakkeltog.

Tiårs-løftet

Opp mot valgåret 2013 jobbet NOAH med alle partiene for å få dem til å forbedre sine programmer. Det var også ti år siden Stortinget hadde lovet å vurdere avvikling av pelsdyroppdrett.

NOAH kontaktet hundrevis av lokale politikere, og møtte representanter for programkomiteene i flere partier. Arbeiderpartiet, som skulle stemme over hvorvidt avviklingsvedtaket skulle inn i partiprogrammet, og Høyre, som hadde støtte til pelsnæringen i programmet, var NOAHs hovedfokus. Arbeidet ga resultater - fem partier fikk klare avviklingsvedtak i programmene sine, FrP ville subsidiene til livs og Høyre strøk sin støtte.

Arbeidet ga resultater - fem partier fikk klare avviklingsvedtak i programmene sine.

I valgåret var det intense diskusjoner innad i regjeringen, der to av tre regjeringspartier hadde programfestet avvikling. NOAH hadde flere medieutspill - blant annet mottok næringskomiteen på Stortinget og statssekretær ved Statsministerens kontor et minkbur med blomster i, for å illustrere at pelsindustrien bare står for 1% av inntektene fra landbruket, mens blomsternæringen står for 6%.

Pelsdyrutvalget

NOAH hadde et tett samarbeid med Miljøverndepartementet (SV) som hadde tatt en aktiv rolle i pelsdyrsaken innad i regjeringen. Ny informasjon ble oversendt og NOAH ble invitert til møte. Men regjeringen landet på en umulig mellomløsning - et "pelsdyrutvalg" med motstridende mandat ble opprettet isteden for et vedtak om avvikling.

Utvalget skulle utrede både «styrt avvikling» og «bærekraftig utvikling» av pelsdyroppdrett i løpet av 2014. NOAH var svært skeptiske til at myndighetene atter en gang gav rom for at pelsnæringen skulle fortsette på tross av faglige råd. Høsten 2013 da utvalget ble nedsatt, hadde også NOAHs fakkeltog ti års jubileum - over 6000 mennesker i 12 byer viste sin motstand mot den stadige treneringen av pelsdyrenes sak.

Faglig motstand mot pels

Den nye regjeringens landbruksminister Sylvi Listhaugs første debatt om dyrevelferd var en pelsdyrdebatt mot NOAHs leder Siri Martinsen.

2014 var et år med stort fokus på pelsdyrnæringen. Resultatet av "pelsdyrutvalgets" arbeid ble kjent: Fem av medlemmene i utvalget ville gå inn for en "bærekraftig utvikling" av pelsdyrnæringen - men en av disse understreket at hun egentlig ikke ville ta stilling til etikken og nødvendigheten av pelsnæringen da dette var et politisk spørsmål. Tre medlemmer ønsket en styrt avvikling - herunder veterinæren fra Mattilsynet som selv hadde hatt ansvar for utarbeidelse av pelsdyrforskriftene. Ett medlem ønsket ikke å uttale seg for eller mot.

Selv Mattilsynet ga et høringssvar som sterkt indikerte at næringen ikke burde ha noen fremtid.

NOAH kritiserte både utvalget og rapporten i media. Flere av medlemmene i utvalget hadde bindinger til næringen eller hadde uttalt seg positivt om næringen tidligere. NOAHs reaksjon var at utvalget hadde fokusert på næringen og dens økonomi, og lagt mindre vekt på dyrenes naturlige behov, og den forskningsmengden som tilsier at dyrenes behov ikke kan tilfredsstilles i trange bur. NOAH utarbeidet et grundig høringssvar til rapporten "Norsk Pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?", da den skulle vurderes av Stortinget.

Høringssvar fra andre instanser bekreftet også at er rekke faginstanser - som Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet - sterkt anbefaler en avvikling av næringen. Selv Mattilsynet ga et høringssvar som sterkt indikerte at næringen ikke burde ha noen fremtid.

Intensivert motstand mot pelsnæringen

I desember viste NRK Brennpunkt-dokumentaren "Pels", som ga et innblikk i den norske pelsdyrnæringen. Filmen viste hvordan dyrene lider på norske pelsfarmer, og avdekket svært kritikkverdige holdninger overfor dyrene internt i bransjen. Mattilsynet beskrev det de så i filmen som "sjokkerende og ikke akseptabelt i 2014". I forbindelse med visningen av filmen deltok NOAH i en rekke debatter og talte pelsdyrenes sak, bl.a. på NRK Debatten.

I november 2014 arrangerte NOAH fakkeltoget mot pels med ny rekord, med rundt 7000 oppmøtte i hele 15 byer. Og noen uker senere ble et representantforslag om forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels fra slik produksjon, levert til Stortinget fra Miljøpartiet De Grønne. Samtidig ba samarbeids- og regjeringspartiene i budsjettforliket (V, KrF, H og FrP) regjeringen om å «vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett».

NOAH blåste liv i den etiske debatten rundt pelsdyroppdrett, da vi utfordret de ulike trossamfunnene i Norge.

I desember lanserte NOAH en underskriftskampanje mot pelsdyroppdrett for å illustrere den store motstanden mot pelsdyroppdrett i befolkningen, og kampanjen fikk stor oppslutning. Gjennom 2015 fokuserte NOAHs sitt arbeid for pelsdyrene på kontakt med politikere. NOAH deltok på flere av partienes (og ungdomspartienes) landsmøter, var i møter med en rekke stortingspolitikere, særlig fra Høyre og FrP, og tok kontakt med lokalpolitikere over hele landet.

NOAH blåste liv i den etiske debatten rundt pelsdyroppdrett, da vi utfordret de ulike trossamfunnene i Norge til å ta stilling til hva deres lære sier om det å holde rev og mink i bur for pelsproduksjon. Resultatet var at både Den Norske Kirke, Det Mosaiske Trossamfunn, Islamsk Råd Norge, Unge Sikher og Buddhistforbundet uttalte at pelsdyroppdrett ikke er etisk forsvarlig. NOAHs initiativ førte også til et dyrevernseminar på Kirkens Hus og en lang rekke mediesaker, inkludert en egen programserie på NRKs Verdibørsen.

142 000 signaturer mot pels

Det faktum på at politikerne i løpet av kort tid skulle ta stilling til pelsdyrnæringens fremtid i Norge mobiliserte svært mange og igjen var det oppmøterekord i NOAHs fakkeltog i 2015. Fordelt på hele 24 byer landet rundt, møtte nærmere 8000 mennesker opp for å vise sin motstand mot pelsdyrnæringen.  NOAH ferdigstilte og lanserte også nye nettsider for pelskampanjen dette året, inkludert Mote mot pels og Kjendiser mot pels - sistnevnte viser støtte fra over 200 kjente stemmer.

Ansatte og frivillige var i løpet av året i telefonkontakt med så nært som alle lokale politikere i FrP og Høyre for å snakke om pelssaken.

I 2015 vant vi en delseier, da regjeringen kuttet en stor del av subsidiene til pelsdyroppdrett.2 Da hadde NOAH allerede vist at kun 10% av nordmenn støttet subsidiene.

I 2016 arbeidet NOAH kontinuerlig med påvirkning av KrFs, FrPs og Høyres politikere i pelsdyrsaken, og utfordret dem til å ta et verdistandpunkt. Ansatte og frivillige var i løpet av året i telefonkontakt med så nært som alle lokale politikere i FrP og Høyre for å snakke om pelssaken. Det ble tydelig at motstanden vokste i de borgerlige partiene.

I slutten av oktober 2016 overleverte NOAH over 142 000 underskrifter mot pels til landbruksministeren. Bare en knapp uke senere var NOAH tilstede da landbruksdepartementet la fram sin Stortingsmelding om pels, hvor han tok det overraskende standpunkt å videreføre pelsdyroppdrett i Norge - nærmest uten endringer og på tross av faglige råd! Måneden etter arrangerte NOAH vårt årlige fakkeltog mot pels, da i hele 26 byer og ny oppmøterekord.

I 2015 vant vi en delseier, da regjeringen kuttet en stor del av subsidiene til pelsdyroppdrett.

10. januar 2017 la Stortinget fram fram sin avgjørelse om pelsdyrenes fremtid, der resultatet ble et svært skjørt flertall for videreføring av næringen uten noen reelle endringer for dyrene. Næringen selv, i samarbeid med Norges Bonde- og småbrukarlag,  fikk i oppgave å utarbeide retningslinjer for et såkalt «velferdsprogram». Samtidig ba landbruksministeren pelsmotstanderne om å gi næringen "ro".

Pelsdyrene blir del av valgkampen

I forbindelse med valget 2017 var NOAH, også som tidligere år, tilstede ved flere av partienes landsmøter. Blant annet var NOAH på KrFs landsmøte da partiet der skulle stemme over sitt standpunkt om pels. NOAHs ansatte og frivillige var i dialog med flere sentrale politikere som var på pelsdyrenes side, og delte ut informasjon til alle deltakerne.

Resultatet av NOAHs arbeid ble at en setning med krav om gravemulighet for rev, og svømming for mink - som ville resultert i burforbud - tapte avstemmingen med kun 1 stemme. Den stående formuleringen er mer generell om at pelsdyrenes behov skal imøtekommes.

NOAH analyserte de ulike partiene.

August 2017 lanserte NOAH kampanjen "Stem for dyrene". NOAH er partipolitisk uavhengig og jobber for å få alle partier til å bli mer dyrevennlige. Likevel valgte organisasjonen nå å be folk velge seg parti blant de som er best på dyrevelferd og natur – fordi disse partiene måtte styrkes dersom det skulle skje positive endringer i den praktiske politikken. NOAH analyserte de ulike partiene ut fra deres ord og handlinger, og laget en enkel oversikt der velgerne kunne gå inn og se NOAHs nøytrale vurdering av de 9 partienes dyrepolitikk.

Tidlig i oktober 2017, like før NOAH skulle arrangere sitt 14. Fakkeltog mot pels kom utkastet til Statsbudsjettet for 2018. I budsjettutkastet hadde Landbruksdepartementet gjort det skandaløse grepet å gi pelsnæringen 2 millioner til «dyrevelferdsprogrammet». Men de kuttet all støtte til det ideelle dyrevelferdsarbeidet (tilsammen ca. 2 millioner). NOAH mente dette var en sjokkerende prioritering og et forsøk på å kneble pelsdebatten, ikke minst på bakgrunn  av tidligere uttalelser om at man måtte få "ro" rundt næringen, og gikk sterkt ut i media.

NOAH påvirker ny regjering til pelsdyrforbud

Bare noen uker senere gikk NOAHs Fakkeltog mot pels av stabelen for fjortende gang, denne gangen med rekordmange 9000 oppmøtte – fordelt på hele 30 byer! Aldri før hadde så mange mennesker, i så mange byer, vist sitt engasjement for pelsdyrene. Det var helt klart at det ikke ville bli "ro" før burene ble tomme. Fra Alta i nord til Kristiansand i sør til innlandsbyen Lillehammer, og fra storbyene Oslo, Bergen og Trondheim til lille Leknes i Lofoten, og helt opp til Svalbard – viste NOAHs Fakkeltog mot pels at engasjementet for pelsdyrene fortsatt stod sterkere enn noensinne over hele landet.

Aldri før hadde så mange mennesker, i så mange byer, vist sitt engasjement for pelsdyrene.

Valgresultatet viste at det ville bli fortsatt borgerlig regjering. Utover høsten 2017 opprettholdt NOAH tett dialog med sentrale politikere i disse partiene. NOAH hadde spesielt fokus på Venstre utover høsten. I forkant av regjeringsforhandlingene i januar 2018 stilte NOAH to krav til Venstre: Stans ulvejakten, og legg ned pelsnæringen! NOAH hadde også kontakt med flere i FrP, og Tromsø FrP gjorde vedtak om avvikling av pelsdyroppdrett etter kontakt med NOAH.

Venstre hadde klart å forhandle frem en avvikling og et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge med en overgangstid på 7 år.

Søndag 14. januar lanserte de 3 partiene sin regjeringsplattform, der Venstre hadde klart å forhandle frem en avvikling og et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge med en overgangstid på 7 år. Vedtaket sier: «Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/25."

Arbeiderpartiet gikk tidlig ut og støttet regjeringen i denne avgjørelsen. For NOAH var det gledelig at en borgerlig regjering kan ta et slikt dyrevennlig standpunkt. Det viser at arbeidet med å øke respekten for dyr over hele den politiske skalaen, har nyttet - og at hensyn til dyr er en sak for alle, uansett politisk farge.

Endelig forbud mot hold av pelsdyr

Etter regjeringens vedtak om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, måtte NOAH fortsatt nedlegge mye politisk arbeid for å sikre seieren. Men til slutt ble et lovforslag fremmet på Stortinget 22. november 2018. NOAH sendte et omfattende høringssvar til lovforslaget om forbud mot pelsdyrhold, og til forskrift om kompensasjonsordningen for pelsdyrbønder. I begge var fokuset på raskest mulig avvikling, av hensyn til dyrene. Stortingsdebatten og den formelle voteringen over lovforslaget foregikk 6.juli 2019. NOAH var selvsagt tilstede inne på Stortinget, samtidig som at NOAHs frivillige feiret seieren utenfor.

NOAH måtte igjen legge ned en innsats overfor Arbeiderpartiet, og i andre votering ca. en uke etterpå stemte også de for loven.

Lov om forbud mot hold av pelsdyr ble vedtatt med 101 mot 68 stemmer: "Det blir forbudt å holde dyr som f.eks. mink, sølvrev, blårev, ilder, mårhund og chincilla utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Det blir en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025(...)". Det var Senterpartiet og Arbeiderpartiet som stemte mot. NOAH måtte igjen legge ned en innsats overfor Arbeiderpartiet, og i andre votering ca. en uke etterpå stemte også de for loven.

I januar 2023 la de siste norske pelsfarmene ned.

I 2020 kom koronapandemien, og det skulle snart vise seg at mink kunne bli smittet, og at pelsfarmer var en folkehelserisiko. NOAH sendte utover 2020 og 2021 flere brev til departementet og ba om straks-avvikling både av hensyn til dyr og mennesker. Selv om andre land stengte sine farmer med umiddelbar virkning, skjedde dette ikke i Norge. Isteden diskuterte politikerne kompensasjon til pelsnæringen i det uendelige. Men i januar 2023 la de siste norske pelsfarmene ned.

Arbeid for importforbud

NOAH har trappet opp kampen for et importforbud mot pels. Signer NOAHs underskriftskampanje mot pelsimport her. I forbindelse med valget 2021, jobbet NOAH hardt for å få dyrevennlige vedtak inn i partiprogrammene. Vi klarte å få SV, Venstre, MDG og Rødt til å vedta importforbud mot pels.

I 2022 fremmet Venstre et forslag i Stortinget om importforbud mot pels. NOAH jobbet hardt for å få de andre partiene til å stemme for. Men forslaget ble ikke vedtatt. NOAH har i etterkant kartlagt motargumentene, og lagt frem for politikerne informasjon om at et slikt forbud er fullt mulig.

I 2023 møtte NOAH Oljefondets etiske råd for å diskutere Norges investeringer i firmaer som selger bl.a. pels.

I 2023 møtte NOAH Oljefondets etiske råd for å diskutere Norges investeringer i firmaer som selger bl.a. pels. Oljefondet mente at så lenge pels var lovlig å importere, kunne man ikke avslutte investeringene. Det er derfor svært viktig med importforbud mot pels i Norge.

NOAH jobber for globalt pelsforbud

NOAH fortsetter arbeidet for pelsdyrene med full styrke - ikke minst gjennom samarbeidet med over 40 andre land via Fur Free Alliance. Etter at Norge fikk forbud, gikk snart Irland og Estland inn for det samme - tydelig inspirert av prosessen i Norge.

Etter at Norge fikk forbud, gikk snart Irland og Estland inn for det samme.

Fur Free Alliance og NOAH bidrar til at stadig flere land vedtar forbud mot pelsdyroppdrett. I 2020 tok NOAH også initiativ til en verdensomspennende signaturkampanje for globalt pelsdyrforbud som nå pågår i alle land tilknyttet Fur Free Alliance. I 2023 var NOAH invitert til det finske parlamentet, for å holde innlegg for finske politikere om nedleggelse av pelsindustrien.

NOAH sitter med en historie som år for år peker tydeligere og tydeligere i én retning - et verdensomspennende forbud mot utnytting av dyr for pelsens skyld. Og som både pelsnæringen, politikerne, og befolkningen ser: Vi gir oss aldri!

 

  1. MR-2010-1176: Miljøpartiet De Grønne – Forbrukerombudet. Forbrukertilsynet.no. 29.11.10
  2. "Kutt i støtten til pelsdyrproduksjon godtatt av bondelaget". Nationen. 15.05.15

Fakta

  • NOAHs første dokumentasjon av pelsfarmer startet i 1990.
  • I 1993 holdt NOAH sin første demonstrasjon mot «livdyrutstillinger» av pelsdyr, disse foregikk frem til  2008 da utstillingene ble forbudt.
  • NOAH fikk de første norske motebladene til å bli pelsfrie i 1997, og de første norske butikkene til å droppe pels i 2002.
  • NOAH fikk de første politiske partiene til å ta avstand fra pels i 2000.
  • Oslo Fashion Week ble pelsfrie i 2010, sammen med NOAH og som del av initiativet Mote mot pels.
  • Per 2014 støttet 200 norske kjendiser NOAHs kampanje Kjendiser mot pels.
  • Lov om forbud mot pelsdyroppdrett ble vedtatt 2019.